Egyházi levéltár:
A jelenlegi magyar főegyházmegye vezetése:

A főegyházmegye főpásztora: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
altNyugalmazott főpásztor:
Dr. Paskai László
bíboros, ny. esztergom-budapesti érsek
http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?fm=1

altA levéltári iratok jelentősége, melyek tartalmazzák:

- Natália nővér hagyatékát, melyben Jézus kérte a Szent Anna réten az engesztelő kápolna, a bazilika és a szerzetesek kolostorainak megépítését. Az iratok pontosan leírják az építendő kápolna helyét, méreteit, műszaki adatait.

Mindszenty akaratát és ígéretei közül a legfontosabbakat utódai nem vették figyelembe. Natália nővér halála után nem sokkal Paskai bíboros úr fogadta a nővér munkatársát, Fogas Annát, rendi utódát, Rita nővért és a rend jogi képviselőjét.

Ekkor szerzett tudomást a Prímási Levéltárban őrzött három Mindszenty-aktáról.


Dr.Beke Margit levéltárigazgató szerint ezt a három aktát (PL 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948.) 1992-ben bekérették a budapesti Érseki Helynökségre és nem küldték vissza Esztergomba. Ezekből semmi nem került Mindszenty bíboros boldoggá avatási anyagába.

A valódi változásért

- Mindszenty bíboros szentté avatási iratait, melyek az egyházi levéltárban vannak, ill. korábban ide kérették be.

"A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomban személy szerint különösen érintett Mindszenty József, Magyarország főpásztora....

Kiderülne, hogy Mindszenty bíboros Isten választott eszköze....Mindszenty bíborosnak az engesztelő mozgalomban vállalt szerepe felmérhetetlen jelentőségű.

A közlések égi eredetének felismerése és az Isten akaratával való együttműködés szükséges és érdemszerző volt hazánkra és az egész világra kihatóan.

Megértette, hogy elodázhatatlan az egyháztisztulás, tisztítás, hogy a világon igen sok bajnak a forrása az, hogy még mindig nem következett be az egyháztisztulás."
III./91.o.

- Magyarország és a világ sorsára, jövőjére vonatkozó látomásokat és Jézus további üzeneteit.

"...és még sok minden másnak megvannak az egyházi levéltári dokumentumai. Ezeket már teljes és lehetséges mélységükben fel kellett volna tárniuk a "szabad" egyháztörténészeknek, meg kellett volna ismerniük a papoknak, püspököknek, mert nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy Magyarországnak megvan a maga küldetése, feladata és felelőssége úgy az ország, mint a világ sorsát illetően. S a magyarnak a küldetését be kell töltenie. A Prímási Levéltár aktái részletezik a tennivalókat."
III./91.o.
Natália nővér kötet

A levéltári archívumban:

alt