Székelyföld

Székelyföld: ide mindnyájunknak el kell menni!


Aki nem járt arra, nem hiszi. Aki járt már arra, összeszorul a gyomra. Akinek az ősei ott születtek-éltek, sírásfojtottan közeledik felé. Ahol annyian beszélnek magyarul, mint Debrecenben, ahol annyi a magyar felirat, mint a Piac utcán, ahol olyan kedvesek a segítségre szoruló kérdezővel, mint egy bihari faluban, és Isten áldását intenek az utazónak. És mégsem Magyarország. Székelyföld.


Bővebben...

Csángókonferencia Bákóban

„Azt szeretnénk, ha tájékozottabban mehetnénk haza e rendezvényről, mert rendkívül sok a spekuláció a moldvai római katolikusokkal kapcsolatban" - jelentette ki Vilica Munteanu, a Bákó Megyei Levéltár igazgatója annak a konferenciának a nyitóbeszédében, melyet az általa vezetett intézmény a moldvai katolikusok kutatásának szentelt.

Bővebben...

Újra felállítják Radnóti szobrát

Újra felállítják Radnóti szobrát Borban

Radnóti Miklós halálának 60. évfordulójára, újra fellállítják a kelet-szerbiai

Bor városában a magyar költészet kiemelkedő alakjának újraöntött szobrát,

amelynek eredetijét három évvel ezelőtt lopták el.

Bővebben...

Népszavazással követelik

Népszavazással követelik, hogy Karélia újra Finn legyen

Hatvan éve hogy Finnország elvesztette Karélent és azt a Szovjetunióhoz csatolták, most mind többen hangoztatják a visszacsatolást Finnországban. Egy 100 000 aláírásból álló felhívás, ma azt követeli, hogy Oroszországgal kezdődjenek újra meg a tárgyalások.

Bővebben...

Hazánkért sírt a galamb

Zsille Gábor: Hazánkért sírt a galamb


Egy lengyel író, Feliks Netz önéletrajzi jellegű, folyóiratban közölt esszéjében különösen aktuális mondatok szerepelnek: "1956-ban, a Życie literackie (Irodalmi Élet) című hetilap hasábjain olvastam egy Petőfi-verset, amelynek egy ismétlődő sorától libabőrös lettem: Akasszátok föl a királyokat! E verset későbbi barátom, Tadeusz Nowak fordította lengyelre - szívből jövő indulatból, a magyarok iránt érzett szolidaritás kifejezéseként. És éppen e verset, e dühvel teli kiáltást szavaltam 1956 októberében, a katowicei Wilhelm Pieck Líceum aulájában egy reggeli sorakozó alkalmával. Ezután az egyetemistákhoz csatlakozva elmentünk vért adni a magyarok számára. Mi, sajnos, még nem voltunk nagykorúak, így csak az idősebbektől vettek vért."

Bővebben...

Kézműves varázslat


Formák és színek kavalkádja, az anyagok és egyéni megoldások sokfélesége fogadja a látogatót a tegnap megnyílt kézműves-kiállításon a sepsiszentgyörgyi Míves Házban. Kirakodott a Guzsalyas Játszóház apraja-nagyja és néhány kézműves család.

Bővebben...

Torockó (Rimetea)

A legszebbnek tartott erdélyi település az Erdélyi Szigethegység keleti részében, a Székelykő és az Ordaskő sziklavonulatának szűk völgyében, Kolozsvártól délre fekszik.

Bővebben...

Kettős állampolgárság:

Kettős állampolgárság: Az Alkotmánybíróság tárgyalja a népszavazás ügyét

"
Az Alkotmánybíróság honlapjának tanúsága szerint, az ország legfőbb bírói testülete 2004. október 11-én, teljes ülésén "megkezdi a kettős állampolgárság ügyében ügydöntő népszavazást elrendelő országgyűlési határozat ellen benyújtott indítványok tárgyalását".

Bővebben...

Rekviem - magyar Pénelopék

"Még hozzávetőlegesen sem tudjuk, hogy a második világháborúban hány magyar katona esett el a Don-kanyarnál. A hadtörténészek csupán feltételezik, hogy a 340 ezer főt számláló második magyar hadsereg vesztesége az 1943 januárjában meginduló szovjet offenzíva nyomán több tízezer főre rúg. Már sohasem tudjuk tisztázni, hogy hányan veszítették életüket a harcokban, hányan estek fogságba s haltak meg rövid időn belül az ottani embertelen körülmények miatt, s azokban a hetekben hányan szenvedtek fagyhalált.

Bővebben...

Turulmadarat terveznek Tóthfaluba

A jövőre tervezett Turulmadár-állításhoz gyűjt pénzt egy észak-bácskai település - jelentette be közleményében a helyi Turulmadár-emlékmű állító bizottság.
A szobor felállítását a délvidéki Tóthfaluban szeretnék megvalósítani, erősítve a nemzettudatot, és legalább ott helyrehozva a II. világháború utáni, partizánok által végrehajtott magyar nemzeti jelkép- és emlékhelyrombolást. A tervezett madár kitárt szárnyakkal állna, minimum 1 méteres fesztávolsággal. A nemes munkára egy törökbecsei (Délvidék) faragóművész lett felkérve. A tervezett költségek 1500 euróra rúgnak. A falu kulturális életére egyébként jellemző, hogy rendszeresen megemlékeznek március 15-éről, és itt volt az első délvidéki Trianon megemlékezés is. 2004-ben felállítottunk egy kopjafát a '48-as hősök emlékére.

Bővebben...

Messze tőlünk Gyimesbükk

Messze kell lennie Gyimesbükknek, a Bákó megyei nagyközségnek, gondolhatná bárki, aki nem járt a megye egyik legjobb útján, Bükkben. Aki járt arra, tudja, hogy negyven kilométernyire van Csíkszeredától és 120 kilométerre Bákótól. Jó kezekben voltak azok a megyehatárokat rajzoló ceruzák. Mintha győztes háborúk után adták-vették volna az elvtársak innen oda a területeket. Azóta is állandó feszültségeket okoznak az össze-vissza csatolt területek, pontosabban az elcsatolt területek. Egy és oszthatatlan hazánkfiai mintha örökséget osztottak volna fel, oly módon, hogy a kapzsibbnak több jusson.

Bővebben...