Szivattyús tározós erőművek: csak így van jövője a megújulóknak Magyarországon!

Miért nincs jövője a megújuló energiaforrásoknak Magyarországon?

A magyarországi SZET erőművek kérdése folyamatosan ellenállásba ütközik. Érdemes a következőkben leírtakat józan ésszel átgondolni.

A megújuló energiaforrásokra épülő villamosenergia-termelő eszközök integrálása Magyarországon a pufferelő erőművek hiánya miatt nem valósulhat meg. Ilyen szivattyús-tározós (SZET) erőművek biztosítanák a stabil üzemirányításhoz szükséges pufferelő kapacitást, viszont a környezetvédők a létesítések ellen intenzíven küzdenek. Mindez történik annak ellenére, hogy 2010-ig vállaltuk az Európai Unió RES-E Direktívája által előírt 3.6 %-os megújuló erőforrásokból származó részarányt a hazai villamosenergia termelésben.

tovább

A növekedés határai - harminc év múltán - Meadows D. Randers J., Meadows D.

A növekedés határai - harminc év múltán (Meadows D. Randers J., Meadows D.)
Kossuth kiadó, 2005.

A könyv a rendszerelméleten keresztül mutatja be, mire jutott a lehetséges forgatókönyvek elemzésével; milyen jövőnk lehet. A könyv alapját egy olyan számítógépes modell eredményei képezik, mely kulcsfontosságú folyamatokat modellez (népesség, energia, ipar, mezőgazdaság, szennyezés stb. alakulása és kölcsönhatásaik). Az eredmény megdöbbentő.

Hacsak nem korlátozzuk a fogyasztást és a népesség gyors emelkedését, nincs esélye a civilizációnak, összeomlása nem kerülhető el. Az eredeti könyv több, mint 30 éves, alig kellett azonban átírni, sőt üzenete csak aktuálisabbá vált, hisz nem tettünk sokat azért, hogy a legrosszabbat kikerüljük.
Épp fordítva cselekszünk.

Összeomlás - Diamond J.

Összeomlás (Diamond J.)
Typotex, 2008.

Milyen tanulsággal szolgálhat korábbi népek és a természet viszonya, amennyiben az összeomlásig fajuló válságot idézett elő? A húsvét-szigetiek kivágták az utolsó fát is, a dél-amerikai indiánok túlhasználták a földet... El lehet ennyivel intézni régmúlt társadalmak bukásának okait? A szerző újabb bizonyítékát adja, hogy a érdemes a biológia szemüvegén át is tekinteni a régmúlt idők összeomlásaira, tanulhatunk belőlük. Annál is inkább, mert most az egyetemesült emberiség is hasonló gondokkal küzd.

Utolsó kísérlet - Végh László, Szám Dorottya, Hetesi Zsolt

Utolsó kísérlet (Végh-Szám-Hetesi.)
Kairosz, 2008. három kiadás

A szerzőhármas könyve alapjaiban hozott újat a magyar nyelvű könyvek piacán. A rendszerszinteket, történelmet, energiatermelést, éghajlatváltozást, közeli jövő forgatókönyveit, a mezőgazdaságot, a fenntarthatóság alapjait egyaránt vizsgálja. Mégsem tudományos a nyelvezete - noha szerzői tudományos kutatás keretében jutottak a benne foglaltakra. Sikerét bizonyítja, hogy 3 kiadást ért meg.

Előkészületben van 4. bővített és átdolgozott kiadása. Vida Gábor biológus, az MTA tagja érettségi tananyaggá tenné közérthetősége és didaktikus jellege miatt..

A világ helyzete, éghajlat, erőforrások, gazdaság. Az első elemzés bővítése

Bevezető

Amíg a múlt század az egyre növekvő fogyasztás, bővülő lehetőségek ideje volt az egész emberiség számára, a most zajló század a fokozatos, vagy viharos leépülések százada lesz. Az elkövetkező 10 év meg fogja mutatni, hogy az olcsó erőforrások hogyan tűnnek el, és hogy mit fog ez jelenteni a világ és a mi számunkra. Változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és annak minden jelenlegi tudása, képessége és vívmánya jórészt semmivé lesz, lakóival együtt.

Alaptétel: A növekvő népesség és/vagy fogyasztás növekvő erőforrás-felhasználást kíván, mely gerjeszti a népességnövekedést. Ebben a visszacsatolásban áll a lényeg. A felhasználás és a népesség is nő, ugyanakkor a bolygó véges, ráadásul két súlyos nehézség (ebből következően) most egyszerre lép fel.

tovább